سخنرانان کلیدی کنگره
تاریخ درج خبر : 1397/8/5
مشخصات کلی تعدادی از سخنرانی های کلیدی نشست های تخصصی کنگره در صفحه  سخنرانان کلیدی اعلام شده و مشخصات سایر سخنرانی‌ها تا 97/8/10 اعلام خواهد شد.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق