کلیات برنامه برگزاری
تاریخ درج خبر : 1397/8/15
فهرست نهایی سخنرانان کلیدی و کلیات برنامه برگزاری کنگره به ترتیب در صفحه سخنرانان کلیدی کنگره و  صفحه برنامه‌ها ارایه شده اند.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق