چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
فرم ارسال مقاله
توضیحات ضروری:
  • تنظیم و ارسال این فرم همراه با فایل های WORD و PDF مقاله الزامی‌‌ می‌باشد. دقت شود محتوای فرمت های WORD و PDF مقاله یکسان باشد. در غیر اینصورت، فایل WORD مقالات ملاک قرار داده خواهد شد.
  • تغییر و اصلاح مقاله و یا تغییر و جابجایی نام نویسندگان مقاله پس از ارسال امکان پذیر‌‌ نمی‌باشد.
  • هر مقاله توسط سه نفر از صاحب نظران داوری خواهد شد و پذیرش مقاله منوط به تایید دو نفر از داوران خواهد بود.
  • در مرحله نخست داوری، مقالاتی که در اولویت پذیرش قرار گیرند انتخاب و اعلام خواهند شد و پذیرش نهایی مقالات منوط به ثبت نام حداقل یک نفر از مولفان مقاله در کنگره خواهد بود.
  • چنانچه مقالات پذیرش شده بیشتر از تعداد برنامه ریزی شده برای ارایه در کنگره باشد، براساس نظر داوران تعدادی از مقالات برای ارایه شفاهی در کنگره انتخاب خواهند شد. ولی تمام مقالات پذیرش شده نهایی در مجموعه مقالات کنگره درج خواهند شد.
  • گواهی پذیرش مقالات از طرف گروه مهندسی آبیاری و آبادانی  برای تمام مقالات پذیرش شده نهایی با ارزش همسان صادر و در محل کنگره، صرفا به مولفان مقاله تحویل خواهد شد.
  • در این کنگره، مقاله به صورت غیرحضوری، مجازی و امثالهم پذیرش نخواهد شد و دبیرخانه کنگره از ارایه گواهی پذیرش به مقالاتی که حداقل یک نفر از مولفانش در کنگره حضور نیافته باشند، معذور است.
  • مقالات باید صرفا در چارچوب موضوع نشست های تخصصی تدوین شده باشند و تعیین موضوع مرتبط با مقاله (فقط یک نشست) ضرورت دارد و در صورت ارسال مقاله به بیش از یک موضوع، مقاله فقط در چارچوب اولین موضوع انتخاب شده بررسی و داوری خواهد شد.
     
 
فرم ارسال مقاله
* عنوان مقاله (فارسی) :
عنوان مقاله (انگلیسی) :
* تاریخ تدوین مقاله (سال) :
* تعداد نویسندگان مقاله :
نفر
مشخصات فردی نویسنده ارسال‌ کننده مقاله (نویسنده مسئول)
* نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن ثابت :
* شماره تلفن همراه :
* ایمیل :
مشخصات فردی نویسنده اول
* نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن ثابت :
* شماره تلفن همراه :
* ایمیل :
مشخصات فردی نویسنده دوم
نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن ثابت :
شماره تلفن همراه :
ایمیل :
موضوع مرتبط با مقاله :

* فایل (فرمت word) :
* فایل (فرمت pdf) :
* کد امنیتی :
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق