تاریخچه جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران
 
 
در سال 1383 و در جریان برنامه ریزی برای برگزاری «نخستین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی» ایده‌ی نکوداشت متخصصانی که در زمینه‌ی مهندسی آب خدمات درخور توجهی داشته اند، مطرح و از طرف برگزارکنندگان کنفرانس پیگیری شد و نخستین بار در مهرماه سال 1384، هم زمان با برگزاری کنفرانس یاد شده، مراسمی با عنوان «تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران» در تالار بزرگ موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد که استقبال تحسین برانگیزی از آن به عمل آمد. پیرو این استقبال، برگزار کنندگان مراسم تصمیم گرفتند آن را به سایر بخش های مرتبط با مهندسی آب نیز تعمیم و گسترش دهند. این گونه، برگزاری مراسمی با عنوان جشنواره مهندسی آب ایران پی ریزی و آیین نامه برگزاری این مراسم تدوین و از سوی برگزار کنندگان تصویب شد.
مراسم ویژه نخستین جشنواره مهندسی آب ایران در سطح ملی در تاریخ 2/8/1386 در تالاز بزرگ موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد و در بخش های زیر، برترین های کشور را از میان افراد معرفی شده به جشنواره انتخاب و معرفی کرد واز آنها تجلیل و قدرشناسی به عمل آمد:
  • پیشکسوتان مهندسی آب.
  • کتاب (تالیف و ترجمه).
  • پایان نامه دکتری.
  • مقالات علمی.
  • فیلم مستند.
  • کارشناسان فعال در مناطق دور افتاده.
تجربه برگزاری نخستین جشنواره، به ویژه در بخش تجلیل از پیشکسوتان نشان داد که تعداد زیادی از متخصصان و صاحب نظران واجد شرایط وجود دارند که علیرغم سال‌ها تلاش خالصانه و اثر گذار، از یاد رفته‌اند و در هیاهوی روزگار، عمر در تنهایی می‌گذارنند.این گونه، علاوه بر مراسم متداول جشنواره مهندسی آب ایران، دو مراسم ویژه با هدف انتخاب و تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران، در استان های تهران و خوزستان به شرح زیر برگزار شد:
  • مراسم تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران در استان تهران، 12/4/1387،پردیس کشاروزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تالار امام خمینی.
  • مراسم تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران در استان خوزستان، 17/12/1387 ، آمفی تاتر سازمان آب و برق خوزستان، اهواز.
پس از آن؛ مراسم ویژه دومین جشنواره مهندسی آب ایران در سطح ملی و در چهار بخش: پیشکسوتان، کتاب (تالیف و ترجمه)، مقاله علمی، پایان نامه دکتری و فیلم مستند؛ با شکوهی در خور تحسین در تاریخ 29/7/1388 در تالار بزرگ موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد.
در فاصله بین دومین و سومین جشنواره؛ مراسم ویژه‌ای با عنوان تجلیل از پیشکسوتان و کارشناسان نمونه مهندسی آب و وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 1/9/1389 در تالار امام خمینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج، برگزار شد.
 مراسم ویژه سومین جشنواره مهندسی آب ایران شامگاه سوم خرداد سال 1391 در تالار امام خمینی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد و به یاد ماندنی ترین خاطره‌ی این مراسم قطع شدن  برق تالار در زمان اجرای مراسم به مدت حدود 40 دقیقه و تالاری مملو از جمعیت (نشسته و ایستاده) بود که تا پایان تحمل کردند و حتا یک نفر از جمعیت تالار کم نشد. در این مراسم ،پیشکسوتان مهندسی آب و برگزیدگان بخش های پایان نامه دکتری و مقاله علمی معرفی شدند و از آنها تجلیل به عمل آمد.
طی برنامه های مختلف جشنواره؛ تا کنون از 117 نفر از افراد موثر در علوم و مهندسی آب ایران به شرح جدول زیر شناسایی و معرفی شده‌اند و از آنها تجلیل به عمل آمده است.در سال 1392 با تصویب کمیته اجرایی کنگره مهندسی و مدیریت آب ایران، عنوان جشنواره به "جشنواره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران" با زیر عنوان (یادواره حاسب کرجی) تغییر یافت.
 
 
عنوان مراسم تاریخ بخش
پیشکستوتان کارشناسان نمونه کتاب پایان نامه دکتری مقاله علمی فیلم مستند
تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران 29/7/1384 10 - - - - -
نخستین جشنواره مهندسی آب ایران 2/8/1386 10 3 6 3 9 10
تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب در استان تهران 12/4/1387 4 - - - - -
تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب در استان خوزستان 17/12/1387 10 - - - - -
دومین جشنواره مهندسی آب ایران 29/7/1388 5 - 3 2 3 3
مر اسم تجلیل از پیشکسوتان و کارشناسان نمونه مهندسی آب در وزارت جهاد کشاورزی 1/9/1389 9 10 - - - -
سومین جشنواره مهندسی آب ایران 3/3/1391 11 - - 3 3 -
جمع   59 13 9 8 15 13
 
 


 
اطلاعات تکمیلی در آینده ارایه خواهد شد.  
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق