تو ضیح مهم (یادداشت های علمی،فنی و تجربی)
تاریخ درج خبر : 1402/6/7


برگزارکنندگان کنگره اعتقاد راسخ دارند که دیدگاه ها، اطلاعات، تجربه ها، نقد‌ها و رهنمودهای گران قیمتی وجود دارد که در قالب مقاله - به معنای علمی و متداول آن- قابل ارایه نیستند. به این دلیل، بخش مهمی از فضای کنگره پنجم را به ارایه یادداشت های علمی، فنی و تجربی اختصاص داده‌اند و امیدواراند با استقبال متخصصان و صاحبنظران مهندسی و مدیریت آب کشور از این روش، اندوخته‌ای ارزشمند و مستند ار آرا، نظرات، نقدها و راهکارهای ارایه شده توسط آنان فراهم آورند و در دسترس علاقمندان، مسئولان و سیاستگذارانَ قرار دهند.
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق