پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
 
 
شامل:
هفتمین کنفرانس ملی
تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاوری

چهارمین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی

هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران

نشست‌ها و کارگاه های تخصصی

 
 
کرج ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
برگزارکنندگان :
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
دبیرخانه کنگره :
کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
ص.پ: ۱۵۱۸-۳۱۵۸۵              رایانامه: info@swem.ir و info.swem@gmail.com

 
 
آرشیو اخبار
آخرین اخبار
توجه: آخرین اخبار مربوط به کنگره، فراخوان‌ها و آخرین تغییرات سایت به صورت مستمر در بخش خبرنامه ارایه‌‌ می‌شود
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق