روز یکم بهمن ماه دوم بهمن ماه
11:30  - 9:00 16:00 – 13:30 11:30  - 9:00 16:00 – 13:30
سالن 1 مراسم افتتاحیه و مراسم ویژه جشنواره نشست تخصصی
هوشمند سازی شبکه‌ها و سامانه های آبیاری : تجربه ها، نیازها، امکانات و محدودیت ها
نشست تخصصی
بررسی و تحلیل روش های تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های آب و خاک کشور
نشست تخصصی
بررسی و تحلیل سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با تحویل حجمی آب به بهره برداران
سالن 2 - نشست تخصصی
بررسی و تحلیل مسائل مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی ساخته شده در شرایط تغییرات اقلیمی
نشست تخصصی
بررسی و تحلیل سیاست ها،نیازها و امکانات توسعه آبیاری زیر سطحی در کشور
نشست تخصصی
بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و رویکردهای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی با تاکید بر تجربه های استان خوزستان
سالن 3 - نشست تخصصی
بررسی و تحلیل زمانبندی اجرای پروژه های بزرگ آبیاری و زهکشی کشور
نشست تخصصی
مشارکت جوامع محلی و ارتقاء بهره وری آب کشاورزی
(بررسی و تحلیل مدل مشارکتی باغات پسته رفسنجان)
نشست تخصصی
امکانات، محدودیت‌ها و اثربخشی توسعه نظام کشاورزی حفاظتی در ایران
(بررسی و تحلیل فعالیت های انجام شده در برخی نقاط کشور)

 
مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و اختتامیه هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران به صورت همزمان، روز یک شنبه اول بهمن ماه 1402 درمرکز همایش های شهدای پردیس کشاورزی و منابع طیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران طی دو روز (اول و دوم بهمن ماه) 9 نشست تخصصی در 4 محور به شرح زیر برگزار خواهد شد:

الف - محور تکنولوژی و روش های جدید :
 • نشست تخصصی هوشمند سازی شبکه‌ها و سامانه های آبیاری : تجربه ها، نیازها، امکانات و محدودیت ها.
 • نشست تخصصی بررسی و تحلیل سیاست‌ها ، نیازها و امکانات توسعه آبیاری زیر سطحی در کشور.
ب - محور مسایل مهندسی آب :
 • نشست تخصصی بررسی و تحلیل روش های تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های آب و خاک کشور.
 • نشست تخصصی بررسی و تحلیل زمانبندی اجرای پروژه های بزرگ آبیاری و زهکشی کشور.
 • نشست تخصصی بررسی و تحلیل تحول دیدگاه‌ها و رویکرد های توسعه شبکه های آبیاری و زه کشی کشور با تاکید بر تجربه های استان خوزستان.
پ - محور بهره وری و مصرف آب کشاورزی:
 •  نشست تخصصی بررسی و تحلیل سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با تحویل حجمی آب به بهره برداران.
 • نشست تخصصی مشارکت جوامع محلی و ارتقاء بهره وری آب کشاورزی (بررسی و تحلیل مدل مشارکتی باغات پسته رفسنجان).
 • نشست تخصصی امکانات، محدودیت‌ها و اثربخشی توسعه نظام کشاورزی حفاظتی در ایران (بررسی و تحلیل فعالیت های انجام شده در برخی نقاط کشور).
ت - محور تغییرات اقلیمی :
 • نشست تخصصی بررسی و تحلیل مسائل مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی ساخته شده در شرایط تغییرات اقلیمی.

همچنین، در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران 10 نفر از برگزیدگان در سه بخش به شرح زیر معرفی و تجلیل خواهند شد.

الف - بخش دانش بومی و کارشناسان خبره:
 • استاد حسین دهستانی : استادکار پیشکسوت قنات.
ب - بخش پیشکسوتان مهندسی و مدیریت آب کشور :
 • دکتر علی اکبر کامکار حقیقی : عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه شیراز.
 • مهندس رضا سهرابی: کارشناس بازنشسته مهندسین مشاور آسارآب.
 • مهندس فاطمه ظفرنژاد: کارشناس بازنشسته و پژوهشگر آب و توسعه پایدار.
 • مهندس علی آوخ : پیمانکار پیشکسوت و موفق بخش آب و آب و فاضلاب.خراسان.
 • مهندس عیدی عجم گرد : کارشناس بازنشسته سازمان آب و برق خوزستان، با سابقه خدمت طولانی در شرکت های بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی.
 • مهندس سید رحیم سجادی : کارشناس بازنشسته وزارت جهادکشاورزی
پ - بخش کتاب :
 •  در بخش فنی و تخصصی: "زهکشی کشاورزی: تجربه های ایران"، انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. نویسنده:  مهندس مجتبی اکرم.
 • در بخش عمومی آب: "یک قرن حکمرانی آب در ایران"، انتشارات خرد سرخ. نویسنده: دکتر مهشید طالبی صومعه سرایی.
 • در بخش آموزش و سواد آبی: "خواب آب: سرگذشت آب و آب رسانی در ایران"، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. نویسنده: عباس جهانگیریان.

 
همچنین در این مراسم از خدمات زنده یادان دکتر حسن رحیمی ، دکتر محمد محمودیان شوشتری، دکتر پیمان دانش کار آراسته و مهندس عبدالمجید کریمی که از دانشگاهیان خدوم و چهره های دلسوز و اثرگذار دربخش مهندسی و مدیریت آب کشور بوده‌اند و چند تن از دیگر دانشگاهیان و متخصصان صاحب نام که جملگی در فاصله بین ششمین و هفتمین جشنواره بدرود حیات گفته اند،یاد و تجلیل به عمل خواهد آمد.

 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق