هتل های نزدیک به محل برگزاری کنگره

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1- هتل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
نشانی : کرج، بلوار امام زاده حسن، روبروی درب غربی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
امکانات: در حد هتل های سه ستاره ممتاز
تلفن: 32201890-026 ، نمابر 32248845-026

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-هتل سامان :
نشانی : کرج . خیابان شهید بهشتی. خیابان دکتر همایون .
امکانات : هتل در مرکز شهر کرج، نزدیک به محل برگزاری کنگره واقع شده و دارای درجه دو ستاره ممتاز‌‌ می‌باشد.
تلفن : 16 71 22 32 – 026

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-هتل مرمر:
نشانی : کرج. خیابان شهید بهشتی. ابتدای خیابان فروغی. کوچه هتل مرمر.
امکانات : هتل در مرکز شهر کرج و دارای درجه 2 ستاره ممتاز‌‌ می‌باشد.
تلفن : 77 59 22 32 – 026

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-هتل امیرکبیر:
نشانی : کرج. خیابان شهید بهشتی . ابتدای خیابان فروغی .
امکانات : هتل در مرکز شهر کرج و دارای درجه یک ستاره ممتاز‌‌ می‌باشد.
تلفن : 222 30 323 – 026

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- هتل انقلاب
نشانی :کرج، میان جاده، به سمت باغستان، مجموعه ورزشی انقلاب، ورودی دوم.
امکانات : هتل دارای درجه سه ستاره ممتاز‌‌ می‌باشد و فاصله هتل تا محل برگزاری کنگره حدود 5 کیلومتر است.
تلفن :34457167   و   34461210 - 026

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-هتل پژوهش:
نشانی : کیلومتر 15 آزاد راه تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
امکانات : هتل دارای درجه 3 ستاره ممتاز‌‌ می‌باشد. فاصله هتل تا مرکز کرج حدود 20 کیلومتر و دسترسی به محل نشست از طریق مترو و آژانس های مسافرت درون شهری امکان پذیری‌‌ می‌باشد.
تلفن : 66 800 445 – 021     و   72 800 445 – 021
سایت : www.pazhouheshhotel.com
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- هتل دانش :
نشانی : کیلومتر 15 آزاد راه تهران کرج، بعد از پیکان شهر، شهرک پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران.
امکانات : هتل دارای درجه 3 ستاره ممتاز‌‌ می‌باشد. فاصله هتل تا مرکز کرج حدود 20 کیلومتر و دسترسی به محل نشست از طریق مترو و آژانس های مسافرت درون شهری امکان پذیرمی‌باشد.
تلفن : 44787179 – 021 
سایت : www.daneshhotel.com

 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق