چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
فرم تقاضای ثبت‌نام در کنگره
  • برای ثبت­ نام گروهی، ارسال یک فیش به مبلغ مجموع هزینه‌های ثبت ­نام متقاضیان کافی است؛ ولی هر کدام از متقاضیان باید فرم ثبت نام را به صورت جداگانه تکمیل و ارسال نمایند.
  • به درخواست های فاقد تصویر و مشخصات فیش واریز هزینه ثبت نام ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
تقاضای ثبت نام در کنگره
* نام و نام خانوادگی :
* شماره تلفن همراه :
* ایمیل :
* آخرین مدرک تحصیلی :
* نوع ثبت نام :
* مبلغ پرداختی :
ريال
* شماره فیش پرداختی :
* تاریخ واریز فیش :
/
/
* تصویر فیش پرداختی :
* کد امنیتی :
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق