پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
نشست های تخصصی

 
به منظور فراهم ساختن فضای مناسب برای مشارکت موثر کلیه صاحبنظران در مباحث مرتبط با موضوع کنگره و دریافت دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی آنان، بخش غالب برنامه های کنگره به برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحبنظران در قالب هفت نشست تخصصی به شرح زیراختصاص داده شده و مقالات و یادداشت های پذیرفته شده مرتبط با موضوع نشست‌ها نیز تا حد امکان در همین جلسات ارایه خواهند شد.

کلیات برنامه نشست‌ها تا 10 دیماه 1402 اعلام خواهد شد.
  1. هوشمند سازی شبکه‌ها و سامانه های آبیاری : تجربه ها، نیازها، امکانات و محدودیت ها.
  2. بررسی و نقد روش های تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های آب و خاک کشور.
  3. بررسی و نقد سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با تحویل حجمی آب به بهره برداران.
  4. بررسی و نقد زمان بندی اجرای پروژه های بزرگ آبیاری و زه کشی کشور.
  5. بررسی و نقد سیاست ها،نیازها و امکانات توسعه آبیاری زیر سطحی در کشور.
  6. تغییرات اقلیمی و نیازهای طراحی و باز طراحی سازه های آبی.
  7. مسایل مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی ساخته شده در شرایط تغییرات اقلیمی.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق