محورهای پذیرش مقالات و یادداشت های علمی،فنی و تجربی :

1- هفتمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی.
 • مسایل، مشکلات، تجربه‌ها و ایده های جدید در زمینه مدرن سازی، بهسازی و مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی وشبکه های آبیاری و زه کشی.
 • آسیب شناسی و تاب آوری تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی در مقابل سیلاب.
 • مسایل، تنگناها و تجربه های خاص در اجرای تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی.
2- چهارمین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی.
 • تجربه‌ها و ایده های جدید در مدیریت هوشمند کشاورزی با  استفاده از خدمات هواشناسی.
 • چشم انداز رخدادهای حدی اقلیمی و پیامدهای آن بر کشاورزی ایران ( خشکسالی و تر سالی ها، امواج گرمایی، آلودگی هوا).
 • چالش های نوپدید در اقلیم شناسی کشاورزی (تغییر پهنه های اقلیمی، مهاجرت گیاهان، همه گیری آفات و بیماری های جدید).

3- چهارمین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاوری.
 • مشکلات، محدودیت‌ها و تجربه های زه کشی اراضی دیم و شالیزاری در ایران و جهان.
 • تجربه‌ها و ایده های جدید در زمینه زه کشی و محیط زیست.
 • تجربه‌ها و ایده های جدید در زمینه هوشمند سازی شبکه های آبیاری سطحی و تحت فشار.
 • تجربه‌ها و ایده های جدید در زمینه مدیریت و  بهره وری آب کشاورزی.
 • مشکلات، محدودیت‌ها و راهکارهای ارتقای مدیریت و  بهره وری آب کشاورزی در ایران.
توضیح مهم :
مقالات به صورت شفاهی پذیرش و در مجموعه مقالات کنگره درج خواهند شد و برای آنها گواهی پذیرش  با ارزش یکسان از طرف گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران صادر خواهد شد. از میان مقالات پذیرش شده، تعدادی برای ارایه به صورت سخنرانی انتخاب و اعلام خواهد شد.
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق