-محور های اصلی پذیرش مقاله برای کنفرانس‌ها عبارتند از :


هفتمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی.
  • تجربه‌ها و ایده های جدید برای مدرن سازی، بهسازی و مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زه کشی.
  • آسیب شناسی و تاب آوری تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی در مقابل سیلاب.
  • مسایل، تنگناها و تجربه های اجرایی خاص شبکه های آبیاری و زه کشی در حال ساخت در کشور.
 


 چهارمین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی.
  • تجربه‌ها و ایده های جدید در مدیریت هوشمند کشاورزی با  استفاده از خدمات هواشناسی.
  • چشم انداز رخدادهای حدی اقلیمی و پیامدهای آن بر کشاورزی ایران ( خشکسالی و تر سالی ها، امواج گرمایی، آلودگی هوا).
  • چالش های نوپدید در اقلیم شناسی کشاورزی (تغییر پهنه های اقلیمی، مهاجرت گیاهان، همه گیری آفات و بیماری های جدید).
 


چهارمین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاوری.
  • زه کشی اراضی دیم و شالیزاری.
  • هوشمند سازی شبکه های آبیاری سطحی و تحت فشار.
  • تجربه‌ها و ایده های جدید در زمینه مدیریت و  بهره وری آب کشاورزی.
  • زه کشی و محیط زیست.

مقالات به صورت شفاهی پذیرش خواهند شد و از میان مقالات پذیرش شده برای هرکنفرانس، تعدادی برای ارایه به صورت سخنرانی انتخاب و مابقی در قالب پوستر در سایت کنگره ارایه خواهند شد. کل مقالات پذیرش شده، در مجموعه مقالات کنگره درج و برای آنها گواهی پذیرش  با ارزش یکسان از طرف گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران صادر خواهد شد. اولویت ارایه مقالات به صورت سخنرانی با مقالات مرتبط با محور اصلی هر کنفرانس است و در عین حال، سایر مقالات مرتبط با موضوع کنفرانس‌ها نیز پذیرش و داوری خواهند شد.
 
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق