کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

راهنمای تدوین مقاله کامل

(عنوان در 1 یا 2 خط، فونت B Nazanin 18pt  پررنگ)

 
 
مولف اول1*، مولف دوم2، ... (مولف رابط با * مشخص می‌شود، فونت B Nazanin 12pt پررنگ)

                      1- عنوان و  آدرس کوتاه مؤلف اول، آدرس پست الکترونیکی (B Nazanin 11pt )
                      2- عنوان و  آدرس کوتاه مؤلف دوم، آدرس پست الکترونیکی (B Nazanin 11pt )
.
.
.

*نشانی پست الکترونیکی مولف رابط

 
 
 
چكیده (B Nazanin 14pt پررنگ)

 
هر مقاله باید دارای یک چكیده 120 تا 300 کلمه­ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 35 میلیمتری از لبه­ راست و چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و خلاصه نتایج مقاله باشد، ولی یک مقدمه تلقی نمی­گردد. از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداری شود. فونت این بخش از نوع (B Nazanin 12pt) می­باشد. محل قرارگیری عنوان این بخش در حدود 100 الی 120 میلیمتر از بالای صفحه است.
 
واژه‌های كلیدی: حداقل 4و حداكثر 6 واژه كه با کاما از هم جدا شده باشند و در یك خط قرار گیرند. (B Nazanin 12pt)
 
1- مقدمه (B Nazanin 14pt پررنگ)

 
   برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزارWord استفاده شود. از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوط  single در تهیه متن اصلی مقاله ودر صورت استفاده از كلمات لاتین، از فونت Times New Roman با یك اندازه كوچكتر از فونت فارسی استفاده شود. متن مقاله به صورت تک ستونی و با حاشیه 35 میلیمتر از بالا و 25 میلیمتر از پایین، چپ و راست تایپ شود. عنوان هر بخش با فونت   (B Nazanin 14pt پررنگ)، با شماره بخش و با فاصله یك خط خالی از بخش قبلی و عنوان زیربخش‌ها با فونت  (B Nazanin 12pt پررنگ) و به همان ترتیب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها 6 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. علایم نگارشی مانند نقطه، كاما و ... به نحو مناسبی مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل كوتاه در موارد لازم مثل افعالی كه با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمالی كلمه گردد.
 
 
2- ارسال مقالات

 
    فایل مقاله با فرمت doc وpdf  تهیه و در مهلت مقرر از طریق سامانه کاربران یا به نشانی e-mail کنگره ارسال شود. دبیرخانه از دریافت مقالاتی كه با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است. کلیه مکاتبات مرتبط با مقاله با مولف رابط كه با علامت ستاره در لیست مولفین مشخص شده، انجام خواهد شد.
 
 
3- حداكثر طول مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل‌ها و جداول می­باشد، 10صفحه است.

 
4- رابطه ها، شکل‌ها و جدول ها


   همه رابطه‌ها در وسط سطر و با فونتی متناظر با فونت لاتین متن نوشته شوند. برای نام متغیرها چه در روابط و چه در داخل متن از حالت ایتالیك استفاده شود. شماره هر رابطه به صورت ترتییی و در داخل پارانتز و در منتها الیه سمت راست نوشته شود د. به عنوان نمونه :
 

                                                                  نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران                               
که در آن vto  تنش برشی ملات؛ Vtest  نیروی مورد نیاز برای جابه‌جایی آجر؛ σc  تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش و Ab  مجموع دو سطح آجر در درز‌‌‌‌‌‌های افقی بالا و پایین است.
 

     کلیه شکل‌ها و جدول‌ها باید در داخل متن مقاله و در نزدیك ترین جای ممكن از اولین طرح در متن قرار گیرند. قرارگیری شكل‌ها و جدول‌ها در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها باید از کیفیت مناسب برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب شوند که خوانا و قابل تفکیک باشند. اگر شكل به صورت نمودار باشد، نوشتن كمیت مربوط به هر محور و واحد آن در شكل الزامی است. برای جدول‌ها نیز نوشتن کمیت سطر‌ها و ستون‌ها –بر حسب مورد- ضرورت دارد .

    هر شکل و یا جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. هم چنین هر شکل و جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Nazanin 11pt پررنگ) در زیر شکل و بالای جدول نوشته می‌شود. اگر شكل یا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهای عنوان آن شكل یا جدول در داخل كروشه ذكر شود. یک خط خالی در بالا و پایین هر شکل و یا جدول برای جدا كردن آن از متن الزامی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به جدول 1 و شکل 1 رجوع كرد.
 
 
                                                                            جدول 1: نمونه یك جدول

 
ردیف عنوان تعداد كلمات
1 مقدمه  
2 مروری بر تحقیقات گذشته  
3 نتیجه‌گیری  
 
 
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
                                                                             شكل 1: روستای كندوان
 
5-واحدها

 
      سیستم واحدهای استاندارد SI تنها سیستم قابل قبول می­باشد. در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستم‌ها ضروری است، لازم است معادل های استاندارد SI آن‌ها نیز آورده شوند.
 
6- زیرنویس

     در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت (B Nazanin 11pt) استفاده گردد.
 
7- نتیجه‌گیری

 
     خلاصه‌ای از تحقیق انجام شده و جمع­بندی نتایج مقاله و پیشنهادهای احتمالی، در این قسمت ارایه می‌شود.
 
8- قدردانی

      درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر وتشکر‌‌ می‌تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.
 
مراجع

 
    بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود كه به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی‌شود. مراجع در این قسمت به ترتیبی كه در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره‌گذاری شده‌اند، لیست می‌شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذكر شماره ترتیبی مستقل در داخل كروشه انجام یافته باشد. فونت مورد استفاده برای مراجع فارسی (B Nazanin12 pt) و برای مراجع انگلیسی مثل سایر قسمت‌های مقاله با یك اندازه كمتر (Times New Roman11pt) خواهد بود. بعد از ذكر مشخصات هر مرجع (6pt) فاصله با مرجع بعدی الزامی است. مشخصات هر مرجع باید به صورت كامل و استاندارد مطابق نمونه‌های زیر ارائه شود.
 
[1] Dicleli M, Bruneau M. Seismic performance of single-span simply supported and continuous slab-on-girder steel highway bridges. Journal of Structural Engineering, ASCE; 121(10): 1497-1506, 1995.
 
[2] AASHTO. LRFD bridge design specifications (4th ed.). Washington (DC): American Association of State Highway and Transportation Officials; 2007.

[3] Chopra AK. Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering (2nd ed.), Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2001.

 
[4] مقدم، ح. طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1373.

[5] تقی زاده ، م. مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی، انتشارات راهیان،1385.

[6] بحرینی، س. مبانی طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

[7] آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش سوم، مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازی، 1384.

[8] فیوض، ع. مطالعه خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز، 1369.

[9] رحیم‌زاده، ف.، باقری، س. بررسی رفتار دینامیكی مخازن روزمینی انعطاف‌پذیر، چهارمین كنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، 1382.

 
[10] Computers and Structures, Inc. SAP2000, version 7.4, Integrated structural analysis and design software. Berkeley, CA; 2000.
 
(این راهنما از سایت سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب برداشته شده است)
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق