راهنمای نگارش مقاله

این راهنما به ‌منظور استفاده نویسندگان محترم مقالات تهیه شده است. بدیهی است که رعایت تمامی موارد مذکور در این راهنما برای همه نویسندگان ضروری می‌باشد. اجزای هر مقاله شامل عنوان، اسامی نویسندگان، وابستگی سازمانی نویسندگان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی (در صورت نیاز) و فهرست منابع می‌باشند. حداقل تعداد صفحات مقاله (شامل متن و تمامی اجزای آن نظیر شکل­ها و جداول) 4 صفحه و حداکثر آن­ها، 8 صفحه می‌باشد. برای نگارش مقالات ضروری است از نرم‌افزار  Word 2007استفاده شود. فونت فارسی متن اصلی مقاله B Nazanin, 12pt و فونت انگلیسی آن، Times New Roman, 11pt با فاصله خطوط Single باشد. متن مقاله، به‌صورت تک ستونی و با حاشیه 30 میلی‌متر (3 سانتی‌متر) از هر چهار طرف صفحه نوشته شود. عنوان بخش ­های اصلی مقاله شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی (در صورت نیاز) و فهرست منابع با  فونت B Nazanin, 12pt, Bold نوشته شود. در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت Times New Roman, 10pt استفاده گردد. تمامی مقالات توسط داوران کنگره، مورد ارزیابی قرار می­گیرند. به این منظور، لازم است که فایل word مقاله (که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است)، با فرمت doc. و فایل pdf مقاله از طریق ایمیل، فقط به نشانیswemc2023@gmail.com  ارسال گردد. تمامی شکل­‌ها و جدول­‌ها باید در نزدیک­ترین فاصله پس از آدرس­ دهی (ارجاع) آن­ها در متن مقاله، گنجانده شوند و از ارسال فایل­ های مجزا برای هر کدام از این موارد، خودداری شود. چگونگی پذیرش مقاله از طریق سایت کنگره به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. در صورت نیاز و به تشخیص کمیته علمی، اصلاحات نگارشی و یا ویرایشی در نسخه نهایی مقاله اعمال خواهد شد. مسئولیت حفظ امانت و صحت تمامی مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده مسئول (مکاتبه­ کننده) مقاله است.
برای بررسی و داوری مقاله، تکمیل و ارسال "فرم ارسال مقاله و یادداشت" از صفحه زیر ضرورت دارد و در غیر اینصورت، مقاله ارسال شده بررسی و داوری نخواهد شد.
 
عنوان مقاله در یک خط B Nazanin, 16 pt, Bold)
نویسنده اول1*، نویسنده دوم2، ... )B Nazanin, 12 pt, Bold(
1- وابستگی سازمانی نویسنده اول (B Nazanin, 12pt)؛ * پست الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله (Times New Roman, 11pt)
2- وابستگی سازمانی سایر نویسندگان به­ ترتیب اشاره­ شده در ذیل عنوان مقاله )B Nazanin, 12pt)
 
 
چكیده
 مقاله باید دارای یک چکیده با حداکثر 200 کلمه باشد و تماماً در یک پاراگراف نوشته شود. این بخش باید به اختصار بیانگر موضوع، اهداف، مواد و روش­ ها، نتایج و بحث و نتیجه­ گیری کلی باشد. از ذکر منابع در چکیده، خودداری شود. متن چكیده با فونت B Nazanin, 12pt نوشته شود. متن چکیده باید در ابعاد کاغذ A4 تنظیم گردد و دارای حاشیه 30 میلی‌متری (3 سانتی‌متری) از هر چهار طرف صفحه باشد. تمامی واژگان انگلیسی در چكیده با قلمTimes New Roman, 11pt  نوشته شوند.
واژگان كلیدی: حداقل 3 و حداکثر 5 واژه مرتبط با محتوای مقاله به ­ترتیب حروف الفبا با فونت (B Nazanin, 11pt) نوشته شود. واژگان کلیدی باید با ویرگول، از هم جدا شوند و در یك خط باشند. از واژه ­هایی که در عنوان مقاله موجود‌‌ می‌­باشند؛ به‌عنوان واژگان کلیدی استفاده نشود.
 
مقدمه
باید دربرگیرنده اهمیت مطالعه انجام شده، بیان مسئله، مروری بر مطالعات و مشاهدات مرتبط با آن كه در گذشته انجام شده و وجه تمایز مطالعه انجام­ شده نسبت به مطالعات قبلی و لزوم و وجوب آن باشد و در انتهای مقدمه هدف اصلی مطالعه نگاشته شود. مقالاتی كه تكراری بوده و در گذشته به كرّات در داخل و خارج از ایران در مورد آن، مطالعاتی انجام شده است، در صورتی كه وجه تمایز قانع­ كننده‌ای نداشته باشند، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
 

مواد و روش­ها
در این قسمت باید شرح مواد و روش ­های مورد استفاده در پژوهش، جامعه آماری مورد استفاده، روش­ های نمونه‌برداری، نحوه اندازه‌گیری ویژگی­ های مورد استفاده و نحوه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش آورده شود. در صورت استفاده از اسامی علمی، فرمول­ های ریاضیاتی، نمودار، شکل و یا جدول در این قسمت (و یا بخش نتایج و بحث) بایستی ضوابط زیر برای هر کدام از این موارد رعایت شوند:
الف- اسامی علمی: اسامی جنس و گونه به ­صورت لاتین و ایتالیک درج شوند.
ب- فرمول­ها و معادلات
همه­ ی معادلات از سمت چپ صفحه و با فونت
Times New Roman و اندازه ­ی مناسب (حتی­ المقدور 11pt) نوشته شوند. شماره­ ی هر معادله به­ صورت ترتیبی در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست صفحه ذکر گردد. به­ عنوان نمونه به رابطه­ ی زیر توجه شود:
(1)  نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
 
در این معادله،   Bi ضریب پسماند‌‌ می‌­باشد که از نسبت پارامتر kf مدل فروندلیچ در مرحله ­ی جذب به مقدار آن در مرحله­ی واجذب (kr) محاسبه می­ شود.
سیستم واحدهای استاندارد
SI برای طرح واحدها استفاده شود. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکرشده در جدول‌ها و یا عناوین محورها در شکل­‌ها فراموش نگردند.

پ- شکل­ ها
از به‌کار بردن عنوان­ هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، جداً خودداری شود و تمامی این موارد تحت عنوان "شکل" در متن مقاله ذکر شوند. شکل­‌ها باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین ارجاع در متن قرار گیرند. شکل­‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. علایم اختصاری استفاده­ شده در شکل ­ها باید به­ صورت زیرنویس شکل با فونت
B Nazanin 10pt، توضیح داده شوند. هر شکل دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که بایستی در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت B Nazanin 10pt, Bold در زیر شکل (به­ صورت وسط­ چین) نوشته می­ شود. دور شکل بدون خط باشد و از استفاده از کادر دور شکل خودداری شود.
 
مثال:
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
شکل 1- رابطه بین دبی ورودی به نوار آبیاری با راندمان کاربرد آب برای عرض­ های مختلف
 
ت- جدول ها
تمام جدول­‌ها باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین ارجاع در متن قرار گیرند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­‌ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند (ترجیحاً از فونت B Nazanin 10pt, استفاده شود). محتویات جدول به ­صورت وسط­ چین تنظیم شوند. علایم اختصاری استفاده ­شده در جدول­‌ها باید به­ صورت زیرنویس جدول با فونت B Nazanin 10pt، توضیح داده شوند. هر ستون جدول، دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون می‌باشد. اعداد و توضیحات جدول‌ باید به زبان فارسی ارایه گردند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که بایستی در داخل متن به آن اشاره شده باشد. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت B Nazanin 10pt, Bold  در بالای جدول (به ­صورت وسط­ چین) نوشته می‌­شود.
 
جدول 1- ضرایب معادله‌ی فروندلیچ برای ایزوترم­ های جذب سطحی نیکل
                                 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
 

نتایج و بحث
در این بخش ضروری است نتایج به‌دست آمده از مطالعه به همراه شکل­‌ها و یا جدول­ های مناسب ارایه گردند و در ادامه، مورد بحث و تفسیر قرار گیرند. نتایج ارائه‌شده در جدول‌ها و یا شکل­‌ها نباید به‌صورت دیگری مانند منحنی و یا متن نوشتاری در مقاله تکرار گردند. یافته‌های جدید و مهم باید با یافته‌های موجود در منابع مقایسه شوند و دلایل قبول و رد آن‌ها مورد بحث قرار گیرد. در پایان، موارد کاربردهای عملی و تئوری نتایج حاصل از پژوهش ارایه گردند.
 
 نتیجه­ گیری
در این بخش، نویسندگان محترم مقاله باید با ارائه توضیحات مشخص به جمع ­بندی نتایج پژوهش انجام‌شده بپردازند. این نتیجه­ گیری باید مستند و دقیق باشد و از تکرار مطالب نوشته­ شده در بخش نتایج و بحث برای این قسمت، خودداری شود.
تشکر و قدردانی
در صورت لزوم، این بخش می‌تواند به‌صورت کوتاه و مختصر، قبل از بخش منابع، ذکر گردد.
 
نحوه ارجاع به منابع در متن
  • در صورت فارسی بودن منبع، نام نویسنده(گان) در ابتدا یا وسط یک جمله از متن مقاله باید به‌صورت فارسی با فونت B Nazanin, 12pt و به یکی از سه شیوه زیر بیان گردد:
          تک نویسنده فارسی: اسفندیارپور بروجنی (1392)
          دو نویسنده فارسی: خلیلی مقدم و اسفندیارپور بروجنی (1392)
          سه نویسنده به بالا: اسفندیارپور بروجنی و همکاران (1392)
  • در صورت فارسی بودن منبع، نام نویسنده(گان) در انتهای یک جمله از متن مقاله باید به‌صورت فارسی در داخل پرانتز با فونت B Nazanin, 12pt و به یکی از سه شیوه زیر بیان گردد:
          تک نویسنده فارسی: ...... (اسفندیارپور بروجنی، 1392)
          دو نویسنده فارسی: ...... (خلیلی مقدم و اسفندیارپور بروجنی، 1392)
          سه نویسنده به بالا: ...... (اسفندیارپور بروجنی و همکاران، 1392)
  • در صورت انگلیسی بودن منبع، نام نویسنده(گان) در ابتدا یا وسط یک جمله از متن مقاله باید به‌صورت انگلیسی با فونت  Times New Roman, 11ptبه یکی از سه شیوه زیر بیان گردد:
           تک نویسنده انگلیسی: Blanco (2011)
           دو نویسنده انگلیسی: Blanco و Lal (2008)
           سه نویسنده به بالا: Blanco و همکاران (2011)
  • در صورت انگلیسی بودن منبع، نام نویسنده(گان) در انتهای یک جمله از متن مقاله باید به‌صورت انگلیسی در داخل پرانتز با فونت  Times New Roman, 11ptبه یکی از سه شیوه زیر بیان گردد:
           تک نویسنده انگلیسی: ...... (Blanco, 2011)
           دو نویسنده انگلیسی: ...... (Blanco and Lal, 2011)
           سه نویسنده به بالا: ...... (Blanco et al., 2011)
  • در مواردی که منبع فاقد نام نویسنده است همان قاعده بالا برقرار است فقط از اصطلاح "بی‌نام" به جای نام نویسنده استفاده‌‌ می‌شود.
فهرست منابع
فهرست منابع مورد استفاده در متن مقاله، به‌عنوان آخرین بخش مقاله نوشته می­ شود. ترتیب نگارش منابع براساس حروف الفبا می‌باشد و ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی (بدون ذکر شماره­ی ترتیبی) ذكر می‌شوند. در تعریف هر منبع، اطلاعات کامل آن مطابق با استانداردهای موجود ذکر ­گردد. برای منابع فارسی، از فونت
B Nazanin, 12pt استفاده گردد و برای مراجع انگلیسی از فونت Times New Roman, 11pt استفاده شود.
نحوه منبع ­نویسی برای بخش منابع موجود در انتهای متن مقاله به یکی از شیوه­ های زیر می‌باشد:
الف- مقاله در مجله:
میرزانیا، ا.، ملک احمدی، ح.، شاه‌محمدی، ی.، ابراهیم‌زاده، ع. (1400). تأثیر موجک بر افزایش دقت مدل‌های تخمینی در مدل‌سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه صوفی‌چای). نشریه مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک، 1 (3): 79-67.
 
 
ب- مقاله‌ی مندرج در مجموعه مقالات همایش‌ها و یا کنگره‌ها:
محمدی، ا.، صیدی، ا.، اندکایی‌زاده، ک. (1400). بررسی اقتصادی و زیست‌محیطی تولید نیشکر در استان خوزستان. دومین همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزی، 22 تا 23 اردیبهشت ماه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی. 154-159.
Hakimi Bafghi, S. A., Afzali, S. F. (2012). The effect of mulch prepared from rock waste on wind erosion rate. Proceedings of the 1st International Conference on Dust Haze and its Combating Adverse Effects. 15-17th of Febreury. Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran. 120-126.
 
پ- کتاب:
اسفندیارپور بروجنی، ع.، باقری، م. (1385). شناسایی و نقشه‌برداری خاک. چاپ اول، انتشارات پلک، تهران. 186 ص.
 
Blanco, H., Lal, R. (2008). Principles of Soil Conservation and Management. Springer, USA. 617
 
ت- رساله و یا پایان‌نامه:
بهنام، ه. (1400). مطالعه انتقال و نگهداشت نانوذرات زغال زیستی در یک ستون شنی و نقش آنها در انتقال سرب تحت شرایط جریان اشباع ماندگار. رساله دکتری مدیریت منابع خاک-فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز.
 
Moradi-Choghamarani, F. (2020). Determining Physicochemical Properties of Sugarcane Bagassederived Biochar as a Function of Pyrolysis Temperature and Effect of the Resultant Biochars on Some Physical and Hydraulic Characteristics of Texturally Different Calcareous Soils. Ph.D. Dissertation in Soil Science–Soil Physics and Conservation, Faculty of Agriculture, Shiraz University.
 منبع متن:


 

 
                                                                                          
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق