فهرست مقالات رسیده به دبیر خانه کنگره
تاریخ به روز رسانی: 16 مهر 1397
 
عنوان مقاله محور مرتبط با مقاله تاریخ وصول
بررسی میزان تثبیت کربن در کاربری¬های مختلف اراضی شور و غیر شور منطقه جنوبی شهرستان کرج چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران سه شنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷
نظریه "صلح به خاطر خشکسالی و قحطی" یا "دیپلماسی خشکسالی" براساس دیدگاه تاریخی در شاهنامه حکمرانی،دیپلماسی و حقوق آب در ایرن جمعه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷
برآورد میزان رواناب حوضه آبریز رودخانه گاوی به روش (SCS) با استفاده از GIS و RS
منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف
شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
ارزیابی تاثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت به صورت مخلوط در خاک بر حجم و هدایت الکترکی زهاب خروجی
مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران جمعه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷
ارزیابی تاثیر هیدروچار اصلاح شده و سوپر جاذب به صورت مخلوط در خاک بر حجم و هدایت الکتریکی زهاب خروجی   جمعه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷
تعیین روابط عمق، سطح و مدت بارش در ناحیه حوضه سد هاله استان لرستان منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷
حکمرانی مطلوب آب از طریق نهاد تنظیم گری حکمرانی،دیپلماسی و حقوق آب در ایرن یکشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۷
رد پای آب و راهکارهایی در خصوص مسئولیت پذیری در قبال آن چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷
تشکلهای آببران در شبكه‌ آبیاری دشت‌ قزوین، گذشته، حال، آینده مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷
روش¬های نوین آبیاری با کمترین هدر رفت منابع آبی و بالاترین کارآیی مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷
معرفی ویژگی های لازم برای ارائه یک سامانه مدیریت شبکه آبیاری فرعی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی امکان اقتصادی استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهرنیاسر در آبیاری درختچه گل محمدی منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۷
تغییرات غلظت کلر در اثر آبشویی با و بدون ماده اصلاح کننده در خاکهای منطقه شاوور استان خوزستان منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی روند تغییرات كیفی خاك در اثر كاربرد زراعی آب خاكستری منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی ریاضی مدلهای آب شویی در دو منطقه خیرآباد استان خوزستان منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
کاربرد روش های زمین آماری و تكنیك GIS در شناسایی پراكنش مكانی هدایت هیدرولیکی خاک (منطقه مورد مطالعه: زیدون استان خوزستان ) منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
استفاده از مدل HYDRUS-1D در شبیه سازی حرکت کلراید درخاکهای منطقه شاوور استان خوزستان منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی و ارزیابی نقش و عملکرد شورای¬عالی آب کشور حکمرانی،دیپلماسی و حقوق آب در ایرن دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی و ارزیابی کمی و کیفی پساب خروجی دستگاه حفاری تونل در اجرای خط دوم قطار شهری شیراز منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی خشکسالی هواشناسی در دو اقلیم مختلف چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷
تخمین تبخیر و تعرق شهرستان بجنورد با کمک داده - های هواشناسی و روابط تجربی چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷
نقش آببندانها در ذخیره آبهای سطحی و قابل بازیافت منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی کاربرد پساب و لجن صنعتی روی تجمع عناصر سنگین خاک جهت استفاده در فضای سبز منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف پنج شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی تأثیر جهت شخم بر افزایش رطوبت خاک در اراضی دیم چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران جمعه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی¬ها و کیفیت خاک در منطقه آستارا منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
استفاده از مالچ گیاهی برای افزایش رطوبت خاک در اراضی دیم چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی حساسیت مدل¬های انتقال آلاینده در رودخانه به مقدار ضریب پراکندگی با استفاده از شبیه¬سازی مونت کارلو منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آبهای زیرزمینی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص IRWQI و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
تعیین ارزش اقتصادی آب در منطقه تربت حیدریه با به کارگیری الگوریتم ژنتیک چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
تحلیل حساسیت ظرفیت کانال های آبیاری نسبت به مدت زمان آبیاری با استفاده از مدل کلمان (مطالعه موردی: شبکه عقیلی شرقی) مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی و دقت سنجی روش¬های جدا¬سازی تبخیر - تعرق تحت شرایط آب و هوایی مختلف درجهان (مقاله مروری) چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
ارائه راهکاری برای توزیع عادلانه آب در ساحل چپ شبکه آبیاری زرینه رود مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی تأثیر جهت شخم بر افزایش رطوبت خاک در اراضی دیم چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
تغییرپذیری مکانی متغیرهای شن، کربن‌آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در کاربری های متفاوت چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی¬ها و کیفیت خاک در منطقه آستارا چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
مطالعه تاثیر کاربری‌های مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شهرستان کرمان چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای ذوزنقه‌ای و خطی مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
عوامل فرهنگی و سیاسی مؤثر بر مدیریت استراتژیک شبکه های آبیاری و زهکشی حکمرانی،دیپلماسی و حقوق آب در ایرن یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی تغییرات مکانی EC و SAR و تأثیر آن بر نفوذپذیری خاک و طبقه¬بندی آب زیرزمینی بر اساس طبقه¬بندی ویلکاکس در دشت دلفان چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
چگونگی دفع شورابه حاصل از سامانه های نمك زدایی آب گلخانه ایدر استان اصفهان منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
شبیه¬سازی کمّی شاخص سطح برگ گیاه ذرت (Zea mays L) در شرایط تنش شوری چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
تعیین شاخص تنش آبی گیاه جهت برنامه ریزی آبیاری ذرت چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
تأثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت عقیلی منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
اصلاحات آبی در ایران چاره ناچار کم آبی آینده حکمرانی،دیپلماسی و حقوق آب در ایرن یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
اثر آبیاری نیشکر با مخلوط زهاب و آب رودخانه کارون بر پارامترهای رشد (مطالعه موردی مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر) منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی بهره¬وری آب گندم در بالادست حوضه آبریز کرخه چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
تحلیل اقتصادی دستگاه آبیاری سنترپیوت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی ناحیه عمرانی سوم خداآفرین اردبیل چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی و مقایسه تغییرات شیمیایی ماده خام اولیه و ورمی کمپوست تهیه شده از کود گاوی و برگ چنار چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی¬ها و کیفیت خاک در منطقه آستارا   یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
بررسی و مقایسه تغییرات شیمیایی ماده خام اولیه و ورمی کمپوست تهیه شده از کود گاوی و برگ چنار چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
پیش¬یابی اقلیم و منابع آبی در تعیین پتانسیل کشاورزی استان قم چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
بهینه‌سازی مصرف آب و تعیین ضرایب واکنش عملکرد برای گوجه‌فرنگی در شرایط توأمان تنش آبی و آلودگی چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
معرفی چارچوب مدل سازی مشارکتی نهادینه شده در مدیریت منابع آب حکمرانی،دیپلماسی و حقوق آب در ایرن یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی سامانه های آبیاری قطره ای- تیپ در شهرستان های مشهد، چناران، قوچان، فریمان، طرقبه شاندیز چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
ریزگردهای دریاچه نمک تهدیدی برای هوای حوضه مرکزی مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
تخمین مساحت برگ ذرت به روش غیر‏¬تخریبی و استفاده از تکنیک¬های پردازش تصویر چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷
اثر زهکشی کنترل شده بر بهره¬وری و عملکرد محصولات گندم و ذرت منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷
استفاده مجدد از زه¬آب¬ها برای آبشویی خاک¬های شور و سدیمی دشت دوسالق در استان خوزستان منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷
مبانی، روش‌ها و چالش های قیمتگذاری آب کشاورزی چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت برازجان به روشSINTACS   دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق