نتیجه داوری مقالاتبا سپاس و تشکر از کلیه علاقمندان و فرهیختگان گرانقدری که زحمت تدوین و ارسال مقاله به کنگره را متحمل شده اند؛ به آگاهی‌‌ می‌رساند بر اساس مفاد اعلام شده در راهنمای پذیرش مقالات، اولویت پذیرش به مقالاتی داده شده که با موضوع نشست های تخصصی ارتباط مستقیم داشته‌اند و به صورت نسبی مبتنی بر بررسی، نقد و تحلیل مسائل و مشکلات مرتبط با موضوع نشست‌ها در شرایط موجود یا آینده کشور (آینده نگاری) و یا حاوی دیدگاه های  مفید برای سیاستگذاری های بخش آب کشور بوده اند. هم چنین، انطباق با چارچوب های تعیین شده برای نگارش مقالات، نداشتن اشکالات ویرایشی، ارجاع صحیح به منابع و ترجمه روان و مفهوم از متن‌ها و کلمات غیر فارسی در داوری مقالات موثر بوده است.بر این اساس، در مجموع، بر اساس نطر داوران محترم مقالات، از میان 96 مقاله رسیده به دبیرخانه کنگره ... مقاله به شرح زیر در اولویت پذیرش قرار گرفته‌اند و تایید و پذیرش قطعی این مقالات منوط به تکمیل مراحل ثبت نام و ارایه گواهی اصالت اثر، حداکثر تا تاریخ 15/8/1397 خواهد بود.


الف- محور چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.
 • پیش­یابی اقلیم و منابع آبی در تعیین پتانسیل کشاورزی استان قم. 
 • پایش منابع و مصارف آب در حوضه سفیدرود (بخشی از محدوده مطالعاتی طارم-خلخال).
 • تحلیل مسیر راهبردی ارتقای بهره‌وری آب؛ تغییر پارادایم از "الگوی کشت" به"الگوی آب‌بری" در مدیریت تقاضای آب کشاورزی .
 • تبیین گام­های اساسی برنامه‌ریزی الگوی کشت بهینه بررسی رویکردها: از قطعیت تا عدم قطعیت .
 • آینده‏پ‍ژوهی بهره‏وری مصرف آب در تولید گندم‏آبی در حاشیه دریاچه ارومیه (بررسی موردی: دشت تبریز).
 • شناسایی و اولویت بندی راهکارهای حفاظت از آب کشاورزی با استفاده از روش دلفی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه).
 • رد پای آب و راهکارهایی در خصوص مسئولیت پذیری در قبال آن.
 • ارزیابی بهره­وری آب گندم در بالادست حوضه آبریز کرخه.
 • بررسی نگرش کشاورزان در رابطه با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین).


ب- محور منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف :
 • چگونگی دفع شورابه حاصل از سامانه­های نمك­زدایی آب گلخانه‌ای در استان اصفهان .
 • استفاده مجدد از زه­آب­ها برای آبشویی خاک­های شور و سدیمی دشت دوسالق در استان خوزستان.
 • اثر زهکشی کنترل شده بر بهره­وری و عملکرد محصولات گندم و ذرت .
 • اثر آبیاری نیشکر با مخلوط زهاب و آب رودخانه کارون بر پارامترهای رشد
  (مطالعه موردی مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر).
 •  بررسی کاربرد پساب و لجن صنعتی روی تجمع عناصر سنگین خاک جهت استفاده در فضای سبز.
 • پیامد آنتی­بیوتیک نورفلوکساسین بر ویژگی­های بیوشیمیایی ریزجلبک کلرل.
 • بررسی امکان بکارگیری و بومی‌سازی روش‌های نوین زهکشی به‌منظور بازیافت زهاب‌های کشاورزی در نقاط مختلف کشور.


پ - محور مسائل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.
 • ارائه راهکاری برای توزیع عادلانه آب در ساحل چپ شبکه آبیاری زرینه رود.
 • تحلیل حساسیت ظرفیت کانال­های آبیاری نسبت به مدت زمان آبیاری با استفاده از مدل کلمان (مطالعه موردی: شبکه عقیلی شرقی).
 • معرفی ویژگی های لازم برای ارائه یک سامانه مدیریت شبکه آبیاری فرعی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).
 • تشکل های آب بران در شبكه‌ آبیاری دشت‌ قزوین، گذشته، حال، آینده.


ت- محور حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران :
 • فراتحلیل شبکه‏ای شاخص‏های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی حکمرانی آب.
 • استقرار مدیریت مشاركتی كلید حل مسئله صیانت از منابع آب ( تجربه انجمن نجات و صیانت از آب فارس «انصاف»).
 • حکمرانی مطلوب آب از طریق نهاد تنظیم گری.
 • عوامل  فرهنگی و سیاسی مؤثر  بر مدیریت استراتژیک شبکه های آبیاری و زهکشی.
 • نظریه "صلح به خاطر خشکسالی و قحطی" یا "دیپلماسی خشکسالی"  براساس دیدگاه تاریخی در شاهنامه.
 • بررسی و ارزیابی نقش و عملکرد شورای­عالی آب کشور.
 
 

 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق