کلیات برنامه برگزاری چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
و
ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران


سه شنبه 22/8/1397

 
8 تا 10:15 سالن شماره (2) افتتاحیه
10:15 تا 11 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه
11 تا 13 سالن شماره (1)  نشست تخصصی: چشم اندازه های توسعه کشاورزی درایران
سالن شماره (2) نشست تخصصی: چشم اندازه های منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران
سالن شماره (3) ارایه مقاله: محور منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نامتعارف
سالن شماره (4) ارایه مقاله محور : مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.
13 تا 14         ناهار و نماز
14 تا 16:30 سالن شماره (1) نشست تخصصی: چشم اندازه های توسعه کشاورزی درایران
سالن شماره (2) نشست تخصصی: چشم اندازه های منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران
سالن شماره (3) ارایه مقاله : محور حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران
سالن شماره (4) جلسه هم اندیشی بنیاد حامیان گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران.
----------------------------------------------------------------------------------
جلسه هم اندیشی برگزار کنندگان نخستین لیگ دانشجویی آب ایران.
16 تا 16:30             پذیرایی
        17تا20:30 تالار امام خمینی (ره) برنامه ویژه ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران ضیافت شام
 


چهارشنبه 23/8/1397
 
8:30 تا 10:30 سالن شماره (1) نشست تخصصی : مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران
سالن شماره (2) نشست تخصصی: حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران
سالن شماره (3) نشست تخصصی: منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نامتعارف
سالن شماره4 ارایه مقاله: محور چشم اندازه های منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران
محور چشم اندازه های توسعه کشاورزی درایران.
10:30 تا 11 پذیرایی
11 تا 13 سالن شماره (1) نشست تخصصی : مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران
سالن شماره (2) نشست تخصصی: حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران
سالن شماره (3) نشست تخصصی: منابع و مسایل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نامتعارف
سالن شماره4 جلسه معرفی و بررسی ضوابط جدید ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری و زه کشی.
13 تا 14                        ناهار و نماز
       14 تا 15:30 سالن شماره (1) اختتامیه و اجلاس عمومی کنگره
       15:30 تا 16                                              پذیرایی
 
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق