سخنرانان کلیدی نشست های تخصصی
 ----------------------------------

1- نشست تخصصی حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران

گذار به حکمرانی امانت مدار آب در ایران
دکتر محمد رضا بلالی
استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

 
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

اصلاح حکمرانی آمرانه آب ایران با توسعه مجلس محلی: تجربه اتاق گفتمان آذربایجان.
دکتر مهدی ضرغامی
دانشگاه مهندسی عمران تبریز

 
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران


 
نگاهی به طرح GAP در ترکیه: رخدادها، چالش‌ها و راهکارها
دکتر فریبا آوریده
شرکت مدیریت منابع آب ایران

 
 
 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

زوال تدریجی قانونگذاری در آب های زیرزمینی
مریم حسنی سعدی
پژوهشگر حوزه حقوق آب


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
----------------------------------


2-  نشست تخصصی چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران

وضعیت منابع و مصارف آب کشور
دکتر علی حیدری
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

چالش­های تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب کشور و ظرفیت‌های مدل ملی SWAT-PARS
در پشتیبانی از آن
دکتر مجید دلاور
 گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

فرصت‌ها و چالش های کارگروه سازگاری با کم آبی در مدیریت مصرف
دکتر بنفشه زهرایی
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
--------------------------------


3- نشست تخصصی مسایل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران

انتقال مدیریت ازسازمانهای دولتی به سازمان مردم نهاد متشکل ازکشاورزان
مهندس مرجان ادهم ملکی
سازمان آب و برق خوزستان


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

 انتقال مدیریت و بهره برداری از شبکه‌ی آبیاری تحت فشار سهند
مهندس فرهاد پاک نیا
شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

آینده بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زه کشی – چالش‌ها و راهکارها
مهندس فتح اله داوری دهکردی
شرکت مدیریت منابع آب ایران


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

ضرورت‌ها و الزامات پایداری نظام بهره برداری آب و کشاورزی
مهندس نادر علیزاده
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

لزوم هماهنگی در اجرای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زه کشی
مهندس علی اکبر شفیعی
شرکت مدیریت منابع آب ایران


نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

هماهنگی اجرا و بهره برداری شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زه کشی – چالش‌ها و راهکارها
مهندس جلال ابوالحسنی
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی


 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

نقش تشکل‌ها در بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
مهندس رضا سرافرازی
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

 
 نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
----------------------------------

4- نشست تخصصی
چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران
چشم‌اندازهای توسعه کشاورزی
دکتر سید حسن کاظمی
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

 
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران 

بررسی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی
دکتر محمد نظری
دانشگاه شهید بهشتی

نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
----------------------------------


5- نشست تخصصی منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف

راهکارهای کاهش زه آب و بازچرخانی آن
مهندس مجتبی اکرم
کمیته ملی آبیاری و زه کشی ایران

نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران


نمک زدایی و تامین آب کشاورزی
مهندس سهیل سیف
شرکت دهکده آبی تیس
نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق