نشست های تخصصی
تاریخ درج خبر : 1402/8/10
بر اساس مصوبات سومین جلسه کمیته اجرایی کنگره، هفت نشست تخصصی که در چارچوب مهم ترین مسایل و مشکلات مهندسی و مدیریت آب و خاک کشور تعریف و برنامه ریزی شده اند، در کنگره برگزار خواهند شد. اطلاعات بیشتر در صفحه نشست های تخصصی ارایه شده است.
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق