پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران

 
شامل:
 
هفتمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زه کشی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی

چهارمین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی

هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران


یادواره: دکتر حسن رحیمی، دکتر محمد محمودیان شوشتری، مهندس عبدالمجید کریمی
و دکتر پیمان دانش کار آراسته

 
 
1 و 2 بهمن 1402 - کرج ، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق