جمع بندی و گزارش برگزاری کنگره و جشنواره
تاریخ درج خبر : 1397/11/18
به آگاهی علاقمندان‌‌ می‌رساند، خلاصه گزارش برگزاری کنگره و جشنواره و بخشی از نتایج حاصل از برگزاری کنگره که به صورت نامه اداری برای تعدادی از مقامات مرتبط ارسال شده، در بخش دسترسی سریع، صفحات (کزارش برگزاری کنگره و جشنواره) و (جمع بندی چهارمین کنگره) ارایه شده اند.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق