جمع بندی و گزارش برگزاری کنگره و جشنواره
تاریخ درج خبر : 1397/11/18
به آگاهی علاقمندان‌‌ می‌رساند، خلاصه گزارش برگزاری کنگره و جشنواره و بخشی از نتایج حاصل از برگزاری کنگره که به صورت نامه اداری برای تعدادی از مقامات مرتبط ارسال شده، در بخش دسترسی سریع، صفحات (کزارش برگزاری کنگره و جشنواره) و (جمع بندی چهارمین کنگره) ارایه شده اند.
توقف ثبت نام
تاریخ درج خبر : 1397/8/15
ضمن سپاس از کلیه علاقه مندان، به آگاهی‌‌ می‌رساند ظرفیت ثبت نام کنگره و جشنواره کامل شده و صفحه ثبت نام مسدود‌‌ می‌باشد.
کلیات برنامه برگزاری
تاریخ درج خبر : 1397/8/15
فهرست نهایی سخنرانان کلیدی و کلیات برنامه برگزاری کنگره به ترتیب در صفحه سخنرانان کلیدی کنگره و  صفحه برنامه‌ها ارایه شده اند.
نتایج داوری مفالات
تاریخ درج خبر : 1397/8/9
 
به آگاهی‌‌ می‌رساند نتایج داوری مقالات در صفحه ارسال مقالات ارایه شده است.
سخنرانان کلیدی کنگره
تاریخ درج خبر : 1397/8/5
مشخصات کلی تعدادی از سخنرانی های کلیدی نشست های تخصصی کنگره در صفحه  سخنرانان کلیدی اعلام شده و مشخصات سایر سخنرانی‌ها تا 97/8/10 اعلام خواهد شد.
اعلام وصول مقالات
تاریخ درج خبر : 1397/7/16
فهرست مقالات رسیده به کنگره تا تاریخ 16 مهر 1397 در صفحه مقالات رسیده اعلام شده است. چنانچه افرادی مقاله ارسال کرده باشند و در این فهرست درج نشده باشد با دبیرخانه کنگره تماس حاصل نمایند.
 
تمدید مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج خبر : 1397/7/16
با توجه به درخواست تعدادی از علاقمندان، مهلت ارسال مقالات به مدت یک هفته ،تا پایان روز 22/7/97 ، تمدید شده و این مهلت تمدید نخواهد شد.
 
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق