چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران
 
نشست های تخصصی و محورهای پذیرش مقالات :
 
 به منظور فراهم ساختن فضای مناسب برای مشارکت موثر کلیه صاحبنظران در مباحث مرتبط با موضوع کنگره و دریافت دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی آنان، بخش غالب برنامه های کنگره به برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحبنظران در قالب پنج نشست تخصصی به شرح زیراختصاص داده  شده و محورهای پذیرش مقالات نیز عینا منطبق بر عناوین نشست های تخصصی‌‌ می‌باشد. مقالات باید مبتنی بر تحلیل علمی، بررسی ویا نقد مسائل و مشکلات مختلف مرتبط با موضوع نشست های تخصصی - در شرایط موجود یا آینده( آینده نگاری) - و تا حد امکان حاوی پیشنهادهای مشخص و راه حل های عملی و اجرایی برای حل مشکلات باشند. مقالاتی که صرفا به معرفی مدل‌ها و نرم افزارها و یا به جنبه های نظری و توصیفی و کلیات پرداخته باشند و یا ارتباط مستقیم با عنوان نشست‌ها نداشته باشند پذیرفته نخواهند شد. مقالات مرتبط با هر نشست باید برای همان نشست ارسال شوند وهنگام ارسال مقاله، مشخص کردن عنوان نشست مرتبط با مقاله ضرورت دارد.

1- چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.

اعضای کمیته علمی نشست :

دکتر سعید مرید (دبیر کمیته)              دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین دهقانی سانیج               موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر محمدرضا محمودیان                    مهندسین مشاور مارون2- چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.

اعضای کمیته علمی نشست :

مهندس علی ملایی (دبیر کمیته)               مهندسین مشاور آب ورزان

مهندس حسین آثم                                 مهندسین مشاور آساراب

مهندس جلال ابوالحسنی                         معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی3- منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های نا متعارف.

اعضای کمیته علمی نشست :

دکتر عبدالمجید لیاقت (دبیر کمیته)            دانشگاه تهران

مهندس مجتبی اکرم                             کمیته ملی آبیاری و زه کشی ایران

دکتر سید مجتبی رضوی نبوی                   مهندسین مشاور آب سو


4- مسائل انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.

اعضای کمیته علمی نشست :

مهندس علیرضا مریدنژاد (دبیر کمیته)         مهندسین مشاور سامان آبراه

مهندس عبدالرضا فلاح رستگار                  مهندسین مشاور زیستاب

مهندس نادر علیزاده                                سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران5-  حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.

اعضای کمیته علمی نشست :

دکتر حجت میان آبادی (دبیر کمیته)          دانشگاه تربیت مدرس

مهندس محمدصادق سرزعیم                 مهندسین مشاور آب خاک تهران

دکتر محمدرضا بلالی                            موسسه تحقیقات خاک و آب
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق