چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران


نشست های تخصصی :
 
 به منظور فراهم ساختن فضای مناسب برای مشارکت موثر کلیه صاحبنظران در مباحث مرتبط با موضوع کنگره و در یافت دیدگاههای آنان، بخش غالب برنامه های کنگره به برگزاری جلسات هم اندیشی با صاحبنظران در قالب شش نشست تخصصی اختصاص داده خواهد شد. در این رابطه، تا کنون برگزاری نشست هایی با محورهای زیر پیشن بینی شده است :

1- چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.

2- چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.

3- منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های بازیافتی در ایران.

4- آینده مدیریت بهره برداری و نگهداری سامانه‌ها و شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.

5- مسائل حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.

با این حال، در صورت ارایه پیشنهادهای بهتر ،تغییر در محورهای فوق و جایگزین کردن محورهای کاربردی تر امکان پذیر خواهد بود و کلیه صاحبنظران علاقمند‌‌ می‌توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا 15/2/1397 از طریق ایمیل به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق