فهرست اسامی پیشکسوتان و کارشناسان معرفی و تجلیل شده از طرف جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران
 
 نخستین کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی (4/4/1384)

مهندس احمد آل یاسین                           مهندسین مشاور پاپیلا
مهندس مجتبی اکرم                               کارشناس آزاد
مهندس جهانگیر انصاری                           مهندسین مشاور مهاب قدس
مهندس حسین برزگمهری                         سازمان آب و برق خوزستان
مهندس احمد بقایی                                سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مهندس ماشاالله خواجه پور                       اداره کل مهندسی زراعی وزارت کشاورزی
مهندس مهدی درودیان                             شرکت شوسه
مهندس محمد کاظم سیاهی                     مهندسین مشاور پندام
مهندس حسن شنطیا                              مهندسین مشاور یکم
مهندس حسین مظفر                              سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
 
 نخستین جشنواره مهندسی آب ایران 2/8/1386

دکتر امیر برهان                                      وزارت جهاد کشاروزی
مهندس علیقلی بیانی                             ....................................
مهندس عباسعلی جهانی                         وزارت نیرو
مهندس مرتضی حقوقی                           مهندسین مشاور ویسان
مهندس منصور طهماسبی                        وزارت نیرو
مهندس محمد حسن عبدالله شمشیر          سازمهندس مشاور پژوهاب
مهندس سعید غفاریان اصل                       شرکت ساختمانی قرنیس
مهندس عبدالرضا فروغی                          وزارت نیرو
مهندس قهرمان قدرت نما                          سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مهندس احمد لطفی                               مهندسین مشاور پندام
مهندس مرتضی مرتضوی                          شرکت تکنو ژاله، وزارت جهاد کشاورزی
 
مراسم تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران دراستان تهران 12/4/1387

دکتر محمد بای بوردی                              دانشگاه تهران- سازمان برنامه و بودجه
دکتر حسن رحیمی                                 دانشگاه تهران
مهندس اسماعیل حقیقی                        وزارت نیرو
استاد علی محمد حاتمی                         استاد کار قنات
 
مراسم تجلیل از پیشکسوتان مهندسی آب ایران در استان خوزستان 17/12/1387

سید محمد اعتمادزاده                             سازمان آب و برق خوزستان
دکتر محمود بینا                                     دانشگاه شهید چمران
مهندس عبدالحسین حفیظی                    سازمان آب و برق خوزستان
عبدالعلی راضی جلالی                           سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مهندس اکبر شکرالهی یان چشمه             سازمان آب و برق خوزستان
دکتر حسین صدقی                                دانشگاه شهیدچمران
مهندس محمد رضا فاطمی دزفولی             سازمان جهاد کشاروزی استان خوزستان
دکتر حیدر علی کشکولی                         دانشگاه شهیدچمران
دکتر محمدمحمودیان شوشتری                  دانشگاه شهیدچمران
مهندس عبدالمجید نیکروان                       سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
 
دومین جشنواره مهندسی آب ایران 29/8/1388

دکتر یوسف حسن زاده                           دانشگاه تبریز
مهندس خسرو دارابی                            شرکت سابیر
مهندس هاشم زمانی                            سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
مهندسی محمدعلی کشاورز                   وزارت جهاد کشاورزی
مهندس عیسی هنرمند ابراهیمی             مهندسین مشاور کاو آب
 
 مراسم تجلیل از پیشکسوتان و کارشناسان نمونه مهندسی آب در وزارت جهاد کشاورزی 1/9/1389

الف-پیشکسوتان:                                 ب-کارشناسان نمونه :

دکتر ابراهیم پذیرا                                  دکتر منصور اسفندیاری بیات
آقای علی محمد خسروی                       مهندس محسن حسن نژاد
مهندس محمد حسین روحانی                  مهندس حشمت الله غضنفری پور
مهندس کیخسرو فرجودی                       مهندس مسعود گودرزی
مهندس منصور قطبی سرابی                  مهندس سیدعلیرضا شریعت پناهی
دکتر جمال قدوسی                               مهندس حشمت عزیزان
مهندس رضا کیاء الحسینی                     مهندس محسن کریمیان
مهندس جلال مرادی                             مهندس یوسف صوفی زاده
مهندس محمود وائلی زاده                      مهندس کریم فکور
 
 سومین جشنواره مهندسی آب ایران 3/3/1391

مهندس لطیف ارشادی                          وزارت نیرو
مهندس بهمن پیروز                               وزارت نیرو- آب منطقه‌ای گیلان
مهندس محمد صادق جوادی                   مهندسین مشاور مهاب قدس
دکتر محمود جوان                                دانشگاه شیراز
مهندس میرداود حسینی میلانی              معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری
مهندس محمد رضا دهقان                      شرکت جنوب سازه
مهندس سید احمد سجادی                   آب منطقه‌ای فارس
مهندس هرمزد رامینه                           مهندسین مشاور پارس کنسولت
مهندس رحمت الله قاسم العسگری          وزارت جهاد کشاورزی
دکتر فرهاد موسوی                              دانشگاه اصفهان
مهندس محسن یوسفی                       سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 
 
 چهارمین جشنواره مهندسی  و مدیریت آب ایران 30/2/93:

دکتر جواد فرهودی                              دانشگاه تهران
دکتر عبدالحسین هورفر                        دانشگاه تهران
دکتر غلامعلی کمالی                           دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات
مهندس غلام رضا پوراربابی                    آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
مهندس محمد ناسوتی                         آب منطقه‌ای مازندران
دکتر علی امینی پوری                          وزارت جهاد کشاورزی
مهندس علی حقیقت طلب                    مهندسین مشاور آب کاوش سرزمین
مهندس حسن عباسی                        مهندسین مشاور زیستاب
مهندس عبدالرضا یوسف وند منصوری       شرکت گسترش کشت
مهندس امراله جاماسب                       سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 
 
پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران  6/7/1395:

پیشکسوتان :

مهندس احمدقزل ایاغ                           مهندسین مشاور آبفن
دکتر محمدجواد خانجانی                        دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهندس عباس کشاورز                          شرکت ساختمانی لیمیت
دکتر پرویز ایران نژاد                              دانشگاه تهران
مهندس ابراهیم بادکوبه‌ای هزاوه             سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

کارشناسان نمونه:

مهندس محمد بخشنده                         وزارت جهاد کشاورزی
مهندس فرهاد پاک نیا                            آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
مهندس محمود اباذری                           شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس  
مهندس محمد سربازی                          کارشناس تجربی و خبره قنات
کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران‌‌ می‌باشد.
Powered by Shahtoot System
www.shahtootsystem.comwww.swem.irwww.swem.ir - صصص.سصثئ.هق - صصص.صصص.سصثئ.هق